Vragen en tips over vuurwerk

Heb je vragen over vuurwerk? Hier vind je onze veelgestelde vragen met een antwoord bij. Staat je vraag hier niet tussen? Contacteer dan onze klantendienst. We helpen je graag verder.


Welke soorten vuurwerk bestaan er?

Men kan vuurwerk via verschillende manieren opdelen. Een veel gebruikte manier van opdelen is:

Feestvuurwerk (consumenten vuurwerk): Is vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door particulieren. Dit soort vuurwerk is in België heel het jaar door te koop en mag vrij verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. Het feestvuurwerk is onderverdeeld in ontploffend en niet ontploffend (= siervuurwerk) en is hoofdzakelijk afkomstig uit China. 

Voor elk type van feestvuurwerk bestaat er nu een maximale grens aan poederinhoud. Er dient een duidelijke gebruiksaanwijzing vermeld te zijn op elk stuk vuurwerk. Bij het aansteken mogen er geen gevaarlijke brokstukken weggeslingerd worden en mogen er geen gloeiende resten op de grond vallen. Elk stuk vuurwerk dat op de markt wordt gebracht zal, na controle, door de Dienst Springstoffen van het Ministerie van Economische zaken een toelatingsnummer krijgen. Dit nummer dient vermeld te staan op het product. Voor de aankoop van ontploffend vuurwerk (harde knal) dient een Belgische klant een schriftelijke vergunning te krijgen van de burgemeester van de woonplaats.

Professioneel vuurwerk: Onder deze categorie van vuurwerk vallen alle producten waarvan de poederinhoud groter is dan deze van het feestvuurwerk, omschreven in de wet van 01.02.2000. Dit soort van vuurwerk is STRIKT VERBODEN voor particulieren.

Bij Vuurwerkstore is enkel niet ontploffend feestvuurwerk te koop.


Hoe oud moet ik zijn om vuurwerk te kopen?

Vuurwerk mag enkel vrij verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar.


Hoeveel vuurwerk mag ik kopen?

De wet legt ook een beperking op inzake de hoeveelheid pyrotechische sas (poeder) die een particulier in zijn bezit mag hebben. Deze bedraagt 1000 gram pyrotechnisch sas (dit is niet gelijk aan het werkelijk gewicht van het vuurwerk item zelf). Bij elk vuurwerk item wordt dit gewicht vermeld.


Heb ik een vergunning nodig voor het bewaren of afschieten van vuurwerk?

Feestvuurwerk kan in België gans het jaar door worden aangekocht, maar mag enkel worden afgeschoten mits een schriftelijke toelating van de plaatselijke autoriteiten. Met oudejaarsavond hoeft u in de meeste gemeenten/steden geen toelating te hebben. U vraagt dit toch best eens na!

Voor het bewaren heeft u geen vergunning nodig, zolang dit niet meer bedraagt dan 1000gram pyrotechnisch sas.

21-10-2021 04:04:57 Europe/Brussels +0200